Framnæs B8 – Detaljprosjekteringen i full gang

AS Thor Dahl planlegger bygging av til sammen 59 leiligheter på Støperitomta på Framnæs.

Anlegget består av tre boligbygg med felles underjordisk garasjeanlegg.

Sandefjord kommune ga rammetillatelse for prosjektet i oktober 2012.

Leilighetene i Byhus 2 og 3 har ligget ute for salg i sommer og nå går det mot oppstart på byggeplass.

Vi er i full gang med detaljprosjekteringen. 

 

 

Tilbake til Aktuelt