Lederskifte i PV arkitekter as

Marika Mazcko overtar etter Morten Pettersen som daglig leder i PV arkitekter as. Med seg i den nye ledergruppen får hun Atle F. Bjørnstad som faglig leder og Kjetil Lønnebakke Tennebø som øknomiansvarlig. I tillegg vil Ingar Vedeld fortsette som kreativ leder.

Lederskiftet er et ledd i en fremtidsrettet satsing, hvor målsettingen er å sikre PV arkitekter as for drift i nye 20 år. Samtidig som den nye ledelsen blir etablert endres også eiersituasjonen i selskapet seg. Pr. i dag er 8 av ti ansatt medeiere, og målsettingen er at alle ansatte skal gå inn på eiersiden av selskapet. I tråd med dette vil derfor ytterligere to ansatte bli tilbudt eierskap fra høsten 2015. Den nye ledergruppen vil gå inn som hovedaksjonærer i selskapet.

PV arkitekter as skal fortsette å levere prosjekter med høy faglig kvalitet, og samtidig videreføre den gode driften av selskapet. PV arkitekter er et solid arkitektkontor, med en stor prosjekt- og kundeportefølje, noe som gir et godt fundament for fortsatt drift og vekst. Fokuset skal fortsatt ligge på å skape god arkitektur, og i et tett samarbeid med utbygger og offentlige myndigheter utvikle realiserbare prosjekter som bidrar til bærekraftig eiendoms- og stedsutvikling.

Det formelle lederskiftet var 01.05.15, og markerte starten på en videreutvikling og ytterligere profesjonalisering av kontoret med fokus på å skape gode rom å leve i, både gjennom overordnet planarbeid og arkitekturprosjektering. PV arkitekter skal fortsette å jobbe målrettet med prosessen og kombinere ide, struktur og gjennomførbarhet med god arkitektur.

 

Tilbake til Aktuelt