Rammetillatelse i Gamlegrendåsen

Backe Prosjekt har fått rammetillatelse for oppføring av boligbygg med 10 leiligheter i Gamlegrendåsen Nord på Kongsberg.

Det er gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for overskridelse av maksimalt tillat lengde på bygningen samt en mindre overskridelse av byggegrense mot felles grøntareal.  Vedtaket er fattet på delegasjon 02.09.13

Bygning er tilpasset til tomtas topografi og brutt ned i skala både ved hjelp av volumoppbygging og material- og fargebruk, slik at
den vil harmonere godt med landskapet og med småhus-bebyggelsen i området.

PV arkitekter er ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.

Vi ser fram til gjennomføringen.

 

 

Tilbake til Aktuelt