Reguleringsplan for Gloppetunet, Kaupangveien 12

Planutvalget i Larvik kommune vedtok 20.08.13 å legge reguleringsplan for Gloppetunet, Kaupangveien 12, ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene kan ses på Plandialogen til Larvik kommune. Høringsfrist er satt til 11.10.2013. 

Plandokumenter kan lastes ned her: http://tema.webatlas.no/larvik/planinnsyn?planid=201207

 

Tilbake til Aktuelt