Reguleringsplan Øvre Verksgård

Som et resultat av innbudt arkitektkonkurranse er vi nå i full gang med regulering av Øvre Verksgård for Fritzøe Eiendom AS. Hovedformålet i planen er bolig, og det legges opp til å bygge ca 40 nye enheter.

Det legges vekt på den historiske verdien eiendommen har i Larvik, og planforslaget legger derfor opp til å opprettholde historiske vegføringer (som gangveger), å speile historiske motiver mot gata, form, farge og materialbruk med referanse til verksarkitekturen i området.

 

Vedlegg: Øvre Verksgård innkjøring - Øvre Verksgård Oversiktsbilde 02 - ØV Montasje fotomontasje

 

Tilbake til Aktuelt