Sentral godkjenning for 3 nye år

PV arkitekter as er i dag gitt sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for tre nye år. Godkjenningen omfatter arkitekturprosjektering og ansvarlig søker for alle typer tiltak og er gyldig fram til 26.09.19.

 

Arkitekturprosjektering kan også omfatte prosjektering av utomhusanlegg samt enkel  prosjektering innenfor byggeteknikk, brannteknikk, bygningsfysikk, energi og lydforhold.

 

Tilbake til Aktuelt