BOLIGER
Boligprosjekt i Larvik bestående av to blokker med i alt 94 leiligheter.
Prosjektet omfatter to punkthus i fem etasjer på Framnæs i Sandefjord.
To boligblokker med felles parkeringskjeller i Sandefjord.
Boligprosjekt i Sandefjord bestående av 10 leiligheter.
Kvartalsutbygging i Sandnes sentrum med boliger, forretninger og felles parkeringsanlegg.
Tre hus med tilsammen 30 leiligheter på Skaustranda i Sandefjord.
Terrasssehus på Kongsberg bestående av 3 hus med til sammen 42 leiligheter og parkering under terreng.
Totalt 74 leiligheter på Preståsen i Sandefjord.
Totalt 34 leiligheter oppført i 2 etapper, beliggende utenfor Risør med utsikt over skjærgården og Skagerrak.
Terrassehus på Thorøya i Sandefjord. 14 leiligheter med parkering i kjeller, sørvestvendt og med utsikt utover Sandefjordsfjorden.

ANDRE PROSJEKTER