Framnæs Bolig, Punkthus

Prosjektet omfatter to punkthus i fem etasjer på Framnæs i Sandefjord. Leilighetene er fordelt på fire etasjer, og hver leilighet disponerer en hel etasje. Totalt 8 leiligheter på rundt 160 m2 BRA pr. leilighet. Underetasje inneholder garasjeanlegg, boder og inngangsparti. Totalt ca. 2200 m2 BRA.

Skisse-/forprosjekt, søknad om rammetillatelse, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.

Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende arkitekt.

BYGGHERRE

AS Thor Dahl

ENTREPRENØR

Buer Entreprenør AS

FERDIGSTILLELSE

2012

FLERE BOLIGER

ANDRE PROSJEKTER