Hystad Brygge

To boligblokker med felles parkeringskjeller i Sandefjord. Totalt 12 leiligheter fordelt over fire etasjer over parkeringskjeller. Alle leiligheter ligger orientert mot Sandefjordsfjorden og har egen båtplass. Totalt ca 2600 m2 BRA.

Skisse-/forprosjekt, søknad om rammetillatelse, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.

Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende arkitekt.

BYGGHERRE

Hystad Brygge AS

ENTREPRENØR

Veidekke Entreprenør AS avd. Vestfold

FERDIGSTILLELSE

2012

FLERE BOLIGER

ANDRE PROSJEKTER