Madsebakken terrasse

Terrasssehus på Kongsberg bestående av 3 hus med til sammen 42 leiligheter og parkering under terreng.
Bebyggelsen ligger vendt mot sør og vest med utsikt over byen

BYGGHERRE

Buer Prosjekt AS

ENTREPRENØR

Bøhmer Entreprenør AS

FERDIGSTILLELSE

2007

FLERE BOLIGER

ANDRE PROSJEKTER