Marius Brygge

Boligprosjekt i Larvik bestående av to blokker med i alt 94 leiligheter fra 57 til 156 m2. Prosjektet er gjennomført i to byggetrinn. Byggetrinn 2 ferdigstilles i 2013.

Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt for byggetrinn 1.

Ansvarlig prosjekterende arkitekt.

BYGGHERRE

JM Norge AS

ENTREPRENØR

TKS-Bygg AS og Arve Ståle Olsen AS

FERDIGSTILLELSE

2013

FLERE BOLIGER

ANDRE PROSJEKTER