Potterigaarden

Kvartalsutbygging i Sandnes sentrum med 43 leiligheter, forretninger og felles parkeringsanlegg tilrettelagt for multiparking-system. Til sammen ca 5000 m2 BRA.
Prosjektering av utomhusanlegg ble gjort i nært samarbeid med landskapsarkitekt.
Prosjektet ble ført fram til rammetillatelse og tilbudsforespørsel.

Skisseprosjekt, forprosjekt, søknad om rammetillatelse, detaljprosjekt fram til tilbudsforespørsel.

Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende arkitekt, prosjekteringsledelse.

BYGGHERRE

JM Norge AS

FERDIGSTILLELSE

Ikke realisert

FLERE BOLIGER

ANDRE PROSJEKTER