Preståsen Park

Totalt 74 leiligheter på Preståsen i Sandefjord.
40 av boligene ligger i eldre, ombygget bebyggelse, og de nye boligene (34) er en blanding av blokkbebyggelse og småhus.

BYGGHERRE

Preståsen Park AS / Buer Entreprenør AS

ENTREPRENØR

Buer Entreprenør AS

FERDIGSTILLELSE

2006

FLERE BOLIGER

ANDRE PROSJEKTER