HELSE/OMSORG
Ungdomsinstitusjon for BUFetat region sør
Ca 1 165 m2 nybygg samt full ombygging av eksistrende sykehjem.

ANDRE PROSJEKTER