Sandefjord Ungdomshjem

Ungdomsinstitusjon for BUFetat region sør. Anlegget består av boliger, undervisningsbygg og administrasjon. Totalt ca 1100 m2.
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS

BYGGHERRE

AS Thor Dahl

ENTREPRENØR

Cosmic Bygg AS

FERDIGSTILLELSE

2006

FLERE HELSE OG OMSORGSPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER