Tjøllingvollen sykehjem

Ca 1 165 m2 nybygg samt full ombygging av eksistrende sykehjem. Kun enkeltrom etter ombygging.

BYGGHERRE

Larvik kommune

ENTREPRENØR

Buer Entreprenør AS

FERDIGSTILLELSE

2003

FLERE HELSE OG OMSORGSPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER