NÆRINGSBYGG
Næringsbygg på Pindsle i Sandefjord.
Nytt bygg med restaurant, fiskemottak, produksjonsanlegg og administrasjon for Brødrene Berggren i Sandefjord.
Nytt forretningsbygg på Åsane i Sandefjord
Kontorbygg på Ranvikstranda.
Tidligere bussgarasje utvidet og bygget om til forretningslokaler for FIX, Larvik
Kontorbygg ved Thorøya med verksted og lagerdel
Utvidelse av eksisterende møbelforretning i Larvik sentrum
Kontorbygg i 2 etasjer, tilbygg til verneverdig bebyggelse i Larvik sentrum
Kjøpesenter på Nanset i Larvik.
Administrasjonsbygg med ca 5000 m2 kontor og lager på Kullerød ved Sandefjord.

ANDRE PROSJEKTER