Borgen møbler

Utvidelse av eksisterende møbelforretning i Larvik sentrum

BYGGHERRE

O. Borgen AS

ENTREPRENØR

Helge Klyve

FERDIGSTILLELSE

2007

FLERE NÆRINGSBYGGPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER