Brødr. Berggren

Nytt bygg med restaurant, fiskemottak, produksjonsanlegg og administrasjon for Brødrene Berggren i Sandefjord. Anlegget er på ca 1500 m2 BTA og er oppført som tilbygg til eksisterende fiskebutikk på Brygga.

Skisseprosjekt, forprosjekt, utarbeidelse av bebyggelseplan, detaljprosjekt, tilbudsforespørsel og oppfølging i utførelsesfasen.

Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende arkitekt.

BYGGHERRE

Brødrene Berggren eiendom AS

ENTREPRENØR

TKS-bygg AS

FERDIGSTILLELSE

2010

FLERE NÆRINGSBYGGPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER