Kanal Vest

Kontorbygg ved Thorøya med verksted og lagerdel. Ca 1050 m2 BTA.
Kanalen og fjellet har gitt retning til de to fløyene.
Kontordelen med glassfasade mot kanalen, verksted og lagerdel i tegl mot fjellet.
Inngangen er plassert i mellomrommet, og her ligger også møterom og andre fellesfunksjoner.

BYGGHERRE

AS Thor Dahl

ENTREPRENØR

Cosmic Bygg

FERDIGSTILLELSE

2007

FLERE NÆRINGSBYGGPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER