Låven

Kontorbygg på Ranvikstranda i 3 etasjer, med moderne og tidsriktige kontorer på totalt ca. 800 m² BTA. Tegnet ut fra "fotavtrykk" etter gammel låvebygning. Prosjektering ble gjort for AS Thor Dahl tom. utarbeidelse av totalentreprise.

BYGGHERRE

A/S Thor Dahl

ENTREPRENØR

Cosmic Bygg AS

FERDIGSTILLELSE

2007

FLERE NÆRINGSBYGGPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER