Nygårdsveien 88, Sandefjord

Næringsbygg i to etasjer med to separate bruksenheter, hver på ca 3000 m2 BRA. Vi utarbeidet reguleringsplan i samarbeid med Sivilarkitekt Hans Erik Hoberg, samt tegnet prosjekt for søknad om rammetillatelse.

BYGGHERRE

Grubbestad Eiendom AS

ENTREPRENØR

Buer Entreprenør AS

FERDIGSTILLELSE

2011

FLERE NÆRINGSBYGGPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER