Skagerak Energi, Kullerød

Administrasjonsbygg med ca 5000 m2 kontor og lager på Kullerød ved Sandefjord.
Entrepriseform: Tradisjonelle sideentrepriser.

BYGGHERRE

Skagerak Energi

ENTREPRENØR

Thorstein Hansen AS

FERDIGSTILLELSE

2001

FLERE NÆRINGSBYGGPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER