Prosjekter

Hammerdalen fjernvarmesentral

Prosjekter

Hammerdalen fjernvarmesentral

Prosjekter
  • Prosjektnavn Hammerdalen fjernvarmesentral
  • Oppdragsgiver Fritzøe Eiendom AS
  • Type Næring
  • Størrelse BTA 330 m2
  • Adresse Hammerdalen
  • Årstall 2008

Fjernvarmesentral for byutviklingsområdet Hammerdalen og Sanden i Larvik sentrum. Sentralen er dimensjonert for 4 MW varme/1,2 MW kjøling. Sjøvannsbasert varmepumper dekker 50% av maks effekt og 90% av energibehovet. Tilleggsvarmekilde er oljefyr.

Selve sentralen ligger helt under terreng ved bredden av Farriselva med gulvet på kote +0,6 m. Adkomst er flomsikret med tanke på havnivåstigning til kote +1,8 m og mulighet for framtidig sikring opp til kote +2,2 m. Kun bygg over nedfiringssjakt for sjøvannspumper og trapp for adkomst til sentralen, samt trafo (1600 kVA), ligger over terreng.