Elveveien, tomt A5

Omregulering av eksisterende næringsområde.
Utarbeidelse av bebyggelsesplan.

Det forelå en eldre reguleringsplan med formål industri. Omreguleringen hadde til hensikt å tilrettelegge for utvikling av området med hovedvekt på kontorbasert næring. Nytt reguleringsformål er ”Kontor/industri/lager”. Planen er detaljert, med varierende byggehøyder og interne trafikkløsninger. Det er tilrettelagt for parkering i to plan. Tursti og grøntsone mot Numedalslågen inngår i planen. Det er lagt vekt på utsikt fra planområdet mot elva.

Planen ble vedtatt godkjent i 2005.

BYGGHERRE

Hans Gaarder Eiendom AS

FLERE REGULERINGSPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER