Marius Brygge

Omregulering av tidligere næringsområde på grunnlag av overenskomst mellom grunneier og kommune. Området ble regulert til offentlig park, friområde i sjø, byggeområde for boligblokker og byggeområde for kontor. Boligområdet er detaljregulert med varierende høyder, ulike fellesområder, underjordisk parkering, siktkorridorer og gjennomgang for allmennheten. Planen ble vedtatt godkjent i 2008.

BYGGHERRE

Larvik kommune

FLERE REGULERINGSPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER