Risørsenteret

Omregulering av rutebiltomta i Risør. Hensikten med reguleringsendringen var å legge til rette for utvikling av butikksenter, kontor og boliger.
Planområdet ligger ved innkjøringen til Risør sentrum. Utfordringen har ligget i å utvikle et prosjekt som fremstår som en positiv tilvekst til Risør sentrum både kommersielt og arkitektonisk.
Planområdet er vesentlig større enn utbyggingsområdet og omfatter også Risør kulturhus, en del av den verneverdige trehusbebyggelsen og et offentlig friområde.

• Maksimalt 9.500 – 10.500m² næring
• Minimum 1.200m² boliger tilsv. 15 leil.
• Maksimalt ca. 285 parkeringsplasser
• Gesimshøyde ca. 8,5m over terreng
• Maks. TU=350%

FLERE REGULERINGSPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER