Mekken

Verneverdig industrihall bygget om til kontorer for Norconsult, arkitekt Ivar Ketilsson og PV arkitekter.
Prosjektet ble nominert til Larvik kommunes Bevaringspris 2007.

BYGGHERRE

Treschow Fritzøe AS

ENTREPRENØR

Arve Ståle Olsen AS

FERDIGSTILLELSE

2007

FLERE REHABILITERINGSPROSJEKTER

ANDRE PROSJEKTER