Prosjekter

Bøkeskogen leke- og aktivitetsplass

Prosjekter

Bøkeskogen leke- og aktivitetsplass

Prosjekter
  • Prosjektnavn Bøkeskogen leke- og aktivitetsplass
  • Oppdragsgiver Larvik og Omegns Turistforening
  • Type Leke- og aktivitetsplass
  • Størrelse 1000m²
  • Adresse Gunnar Thoresens Vei 4, 3256 Larvik
  • Årstall 2022
  • Ta meg hit

Våren 2021 ble PV arkitekter engasjert av Bøkeskogutvalget, på vegne av DNT, til å lage et forprosjekt for oppgradering av lekeplassen i Bøkeskogen i Larvik kommune. Arbeidet utviklet seg til å bli et samarbeid med kommunen og en engasjert gruppe i Bøkeskogutvalget. Sammen utarbeidet vi en felles visjon for en ny leke- og aktivitetsarena.

Forprosjektet består av en medvirkningsundersøkelse og et skisseprosjekt som er presentert i dette dokumentet. Medvirkningen består av en medvirkningsundersøkelse, som ble besvart av 63 respondenter. Undersøkelsen har som hensikt å kartlegge ønsker og behov for lekeområde, samt etterprøve prosjektgruppas felles visjon for utvikling av området.

Skisseprosjektet består av en idemyldringsfase med utgangspunkt i eksisterende natur- og kulturkvaliteter og resultatene fra medvirkningsundersøkelsen, en ideskisse som viser konsept og løsningsforslag for utforming av en ny leke- og aktivitetsarena og en konsept- og funksjonsbeskrivelse.

Ideskissen og konsept- og funksjonsbeskrivelsen skal kunne brukes som grunnlag for grove kostnadsberegninger og for å kunne søke om midler til finansiering til gjennomføring av en ny- leke og aktivitetsarena.