Prosjekter

Bugården Ishall

Prosjekter

Bugården Ishall

Prosjekter
  • Prosjektnavn Bugården Ishall
  • Oppdragsgiver Sandefjord kommune
  • Type Ishall - idrettsarena
  • Størrelse 3500 m2 BRA
  • Adresse Bugårdsparken, 3214 Sandefjord
  • Årstall 2018
  • Ta meg hit