Prosjekter

Nansetgata 65

Prosjekter

Nansetgata 65

Prosjekter
  • Prosjektnavn Nansetgata 65
  • Oppdragsgiver Larvik Boligbyggelag og Rose Eiendom AS
  • Type Leilighetsbygg
  • Størrelse 3400
  • Adresse Nansetgata 65, 3256 Larvik
  • Årstall 2018

Nansetgata 65 er et leilighetbygg over 3 etasjer på Nanset i Larvik. Prosjektet har totalt 24 leiligheter fordelt på to bygg over en felles garasje. Mot Nansetgata er det svalganger med frittstående trapperom. Utformingen av byggene ble utført parallelt med reguleringsprosessen i 2016 for LABO og Rose eiendom as.

PV arkitekter har lagt vekt på å få variasjon i leilighetstørrelse og gode planløsninger. Det er romslige balkonger mot vest med utsikt mot Bøkeskogen og Larviksfjorden. Prosjektet er tilpasset til  småhusbebyggelsen i området.  Prosjektet er oppdelt i to bygg. Det er variert materialbruk og sprang i fasadelivet og som bryter ned skalaen. Fasadene er pusset i en lys farge med innslag av trekledning. Trapp- og heisrommene er kledd med mørke Steniplater. I sør er gavlen markert med fargede Steniplater, disse fargede plater gjentas også i bånd mellom enkelte vinduer.