Prosjekter

Nordås bofellesskap

Prosjekter

Nordås bofellesskap

Prosjekter
  • Prosjektnavn Nordås bofelleskap
  • Oppdragsgiver Stiftelsen spesielle boligbebov v/ Sandefjord boligbyggelag
  • Type Omsorgsbolig
  • Størrelse BRA 1350 m2
  • Adresse Idrettsveien 19, 3222 Sandefjord
  • Årstall 2012