Om oss

PV arkitekter er et solid og kompetent arkitektkontor, med en stor prosjekt- og kundeportefølje. Vi er en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner. Faglige utfordringer i et godt og stabilt miljø er bærende for arbeidsdagen vår. Kontoret ble etablert i 1993, og har de siste årene utvidet med flere dyktige ansatte, og fått et stadig større fokus på miljø og bærekraft. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Grønn Byggallianse. Vi holder til i moderne lokaler i Larvik, strategisk plassert kun få minutter fra E18 og jernbanestasjonen.

PV arkitekter skaper vital, varig og velfungerende arkitektur med mennesket i sentrum.

Vital
Arkitektur er subjektivt, men vår visjon er å skape vital arkitektur. I vital legger vi spenstig, livskraftig, vakker, tilpasset, proporsjonert, grundig analysert, dokumentert og etisk. Vital arkitektur skal engasjere. Vital arkitektur er ikke likegyldig. Vital arkitektur tar standpunkt. Vital arkitektur skaper gode rom og gode omgivelser.

Varig
Vi ønsker å skape bygninger og omgivelser som står seg over tid. Som tar hensyn til klima og miljø. Som er grønne. Som tåler bruken de er planlagt for. Som tåler å transformeres til annen fremtidig bruk. Som kan bli stående til tross for endring i byggeskikk. Som fremtidige generasjoner har glede av, bruksmessig og opplevelsesmessig.

Velfungerende
Velfungerende arkitektur skal oppfylle oppdragsgiver sine forventninger til bruk og gi merverdi for kunden. Velfungerende arkitektur er realiserbar og byggbar. Velfungerende arkitektur er resultat av velfungerende planlegging. Velfungerende arkitektur utfordrer oppdragsgivers utgangspunkt. Velfungerende arkitektur oppnås gjennom tverrfaglig samarbeid.

Mennesket i sentrum
Vår arkitektur skal gjøre en forskjell for folk. Menneskelig skala ligger til grunn for våre prosjekter. Vi skaper rom for møter og samhandling på tvers av generasjoner, opphav og interesser. Vi skaper arkitektur med mennesket i sentrum gjennom et godt sosialt klima på tegnesalen, ved å skape fest, ved å jobbe i team, ved å jobbe metodisk og strukturert med oppgaver vi mestrer slik at vi fortsetter å være en attraktiv og trygg arbeidsplass.

Tjenester
Vi er en konstruktiv samarbeidspartner