Tjenester

ARKITEKTUR | PLAN LANDSKAP | INTERIØR

PV arkitekter er en tverrfaglig arkitektbedrift bestående av over 22 nysgjerrige, dyktige og formsterke arkitekter, planleggere, landskapsarkitekter, by- og stedsutviklere og interiørarkitekter. Vår styrke ligger i det tverrfaglige, som vi verdsetter høyt. Det å jobbe på tvers av fagfeltene styrker både oss som fagpersoner og prosjektene våre.

Konsept- og idéutvikling
Som arkitektkontor med ulike faggrupper, er vi sterke på å se muligheter og utfordringer – og utfordre kunder og prosjekter i tidlig fase. Det er i denne fasen vi sammen med kundene og samarbeidspartnere kan skape det beste utgangspunktet for et sterkt, stedsforankret prosjekt.
Vi setter sammen tidligfaseteam med flere fag – som by- og stedsutvikler, landskapsarkitekt og arkitekt for å finne frem til et sterkt konsept alle kan jobbe mot som et felles mål. Gode mulighetsstudier, gjennomarbeidede konkurranser eller stedsanalyser i ulikt omfang er noe av det vi jobber mest med.

Regulering – på alle nivå
I PV arkitekter har vi et sterkt reguleringsteam bestående av erfarne arealplanleggere, by- og stedsutvikler og arkitekter/landskapsarkitekter med kompetanse på regulering. Det å sikre kvaliteter og tydelige rammer for prosjektene er viktig for oss, kunder, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Vi har lang erfaring med reguleringsoppdrag innenfor de fleste segment – alt fra bolig og næring i ulik skala, til turismeformål og fritidseiendommer. Vi har kompetanse og erfaring på både område- og detaljregulering.

Prosjektering – i alle faser
Vi prosjekterer i alle faser. Både skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Vi har variert og bred fagkunnskap og lang erfaring med prosjektering innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. Særlig har vi prosjektert boligprosjekt i ulike størrelser, næringsbygg med ulik grad av kompleksitet og offentlige bygg som helse- og undervisningsbygg, samt små og større transformasjonsprosjekter.

Fra idé til ferdigstillelse
Vi er en samarbeidspartner som kan sørge for at idéene dine går fra tanker og skisser til et ferdigstilt prosjekt. Med arkitekter, planleggere, landskapsarkitekter, by- og stedsutviklere og interiørarkitekter kan vi bistå med en rekke ulike oppdrag og oppgaver – i små og større prosjekter.

Ta kontakt med oss: +47 33 14 14 40
post@pvarkitekter.no

PV arkitekter er godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 3: Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder vei og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygg.

Kontakt oss
Vi bistår deg gjennom samtlige prosjektfaser