Tjenester

Arkitekt- og reguleringsarbeid innen bolig og næring

I PV arkitekter har vi fokus på hele designprosessen, og utvikler god arkitektur ved å kombinere idé, struktur og muligheter.

Det er viktig for oss at løsningene er realiserbare, og at samarbeidet mellom oss og utbygger resulterer i prosjekter med sunn økonomi og lønnsomhet for alle involverte parter.

Vi utfører både prosjektering og regulering i stor og liten skala. Oppdragene spenner fra skisser til detaljprosjektering og fra mulighetsstudier til område- og detaljregulering. Vi leverer 3D-illustrasjoner i alle faser av prosessen.

Vi legger grunnlag for realiserbare prosjekter med idé, struktur og muligheter.

Kontoret utvikler ulike typer prosjekter, som leilighetsbygg, eneboliger og hytter, næringsbygg, offentlige bygg og transformasjon av eksisterende bygninger. Disse prosjektene utføres for profesjonelle og private flergangsbyggherrer, eiendomsutviklere og privatpersoner.

Vi leverer fornuftig og gjennomarbeidet arkitektur, basert på et solid samarbeid med våre oppdragsgivere.

 

Ta kontakt med oss: +47 33 14 14 40
post@pvarkitekter.no

Slik jobber vi

I PV arkitekter jobber vi alltid i team, slik at kundens behov blir ivaretatt med rett faglige kompetanse. Vi benytter 3D modelleringsverktøy og BIM, men også håndskisser.

For prosjektering jobber vi med ArchiCAD, og benytter Focus arealplan for regulering og utarbeidelse av sosi-filer.

Vårt kvalitssystem bygger på MAKS 10, som er utarbeidet av arkitektbedriftene.

PV arkitekter er godkjent for ansvarsrett av direktoratet for byggkvalitet: Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder vei og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygg.

Kontakt oss
Vi bistår deg gjennom samtlige prosjektfaser