Tjenester

Arkitektur, plan og landskap

PV arkitekter er et tverrfaglig kontor hvor vi har variert bakgrunn som arkitekter, bygningsingeniører, arealplanlegger og landskapsarkitekt. Til sammen utgjør vi en gjeng på 18 faglig sterke personer, som alltid ønsker å levere prosjekter av høy kvalitet med mennesket i fokus.

Tverrfaglighet er viktig. I prosjektene våre jobber vi i team, satt sammen av de ulike fagbakgrunnene. At vi jobber i tverrfaglige team er også en styrke for oppdragsgiverne våre, som har en trygghet i at mange av problemstillingene i prosjektene kan løses på kontoret/in-house.

Vi utfører både prosjektering og regulering i stor skala. Oppdragene spenner fra skisser til detaljprosjektering og fra mulighetsstudier til område- og detaljregulering. Vi leverer 3D-illustrasjoner.

Kontoret utvikler ulike typer prosjekter, som leilighetsbygg, eneboliger, hytter, næringsbygg, offentlige bygg og transformasjon av eksisterende bygninger. Disse prosjektene utføres for profesjonelle og private flergangsbyggherrer, eiendomsutviklere og privatpersoner.

Vi samarbeider også tidvis med andre arkitektkontorer. Dette er givende samarbeid, som øker kontorets kompetanse og kunnskap – og ikke minst sørger for at vi alltid er åpne for nye impulser og ideer, som vi tar med oss videre til våre oppdragsgivere.

Ta kontakt med oss: +47 33 14 14 40
post@pvarkitekter.no

For prosjektering jobber vi med ArchiCAD, og benytter Focus arealplan for regulering og utarbeidelse av sosi-filer.

Vårt kvalitssystem bygger på MAKS 10, som er utarbeidet av arkitektbedriftene.

PV arkitekter er godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 3: Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder vei og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygg.

Kontakt oss
Vi bistår deg gjennom samtlige prosjektfaser