Prosjekter

Hytte Håkavika

Prosjekter

Hytte Håkavika

Prosjekter
  • Prosjektnavn Hytte Håkavika
  • Oppdragsgiver Privat
  • Type Fritidsbolig
  • Størrelse BRA 105 m2
  • Adresse Håkavika, Sandefjord
  • Årstall 2013
  • Ta meg hit

Hytte Håkavika har beliggenhet i LNF område, innenfor RPR strandsone. Ny hytte har samlet flere bygg og det totalt areal og antall bygningskropper ble reduseres. Eiendommen består i stor grad av fjell med stor terrengvariasjonen. For at hytta ikke skulle bli liggende for høyt i terrenget, var det nødvendig med noe terrengtilpasning. Alle terrenginngrep ble gjort skånsomt, fjell ble utført med sømboring. Nye trappa ned til vannet som viktig estetisk element som bidrar til å forankre hytta til terrenget. Hytta er trukket lenger unna sjøkanten og består av to bygg med felles overbygd uterom. Kjøkken/ stue er plassert nærmest sjøen med utsikt.

Hytta er utført med beiset trekledning i en mørk naturfarge. Vinduer er alu/ tre med utvendig aluminium i en mørk grå farge. Mot øst er det tenkt et utkraget vindu med en lys pastell farge. Tak er tenkt brukt papp. Materialvalg og utforming er valgt med tanke på å forankre hytta til fjellet på en tiltalende måte.