Prosjekter

Klosterøya Vest

Prosjekter

Klosterøya Vest

Prosjekter
  • Prosjektnavn Klosterøya Vest
  • Oppdragsgiver Klosterøya Vest AS
  • Type Bolig - Konkurranse, konsept og mulighetsstudie
  • Størrelse 84 leiligheter i 3 bygningsblokker
  • Årstall 2021 - ikke bygget

PV Arkitekter ble i august 2021 invitert til å delta i konkurranse for utarbeiding av konsept/mulighetsstudie på BT5 på Klosterøya Vest i Skien.

Det mest sentrale konseptet i vår tolkning av oppgaven var å styrke både beboere og lokalbefolkningens identitet til området. Tomten ligger i allerede etablert bebyggelse og i nær beliggenhet til sentrum, Herkules næringspark og stien som tar deg Hjellevannet rundt. Vi fokuserte derfor på en helhetlig utforming med fokus på god flyt mellom bygg og landskap. Vi ville skape en opplevelse av nærhet til naturen, nært sentrum. Fasade utrykket i tegl med detaljer i tre er for å skape et tidløst og stedforankret utrykk som drar inspirasjon fra Skiens rike industrihistorie samt tomtens eksisterende bebyggelse, både gammel i form av Union co. renseanlegg og tidligere byggetrinns innslag av tegl.

To av våre viktigste grep for å oppnå dette var å heve førsteetasjen med 500 mm for å skape et klart skille mellom private markterrasser og offentlige rom mellom byggene. Det andre var å introdusere en tredje bygningstype i form av byhus mot vannet som ikke bare gir en variasjon i bygningsmassene men også gir bakom liggende bygg best mulig utsikt.

I likhet med de tidligere byggetrinnene bestod vårt forslag av 3 bygningsmasser. Mot øst, langs atkomstvei til p-kjeller, er en blokk på 6 til 7 etasjer med felles og privat takterrasse. Mot sør ligger den andre blokka med henholdsvis 5 og 7 etasjer fordelt på to bygningskropper som er delt i to av av to fellesarealer over 3 etasjehøyder. Disse fellesarealene er også koblet til en generøs takterrasse tiltenkt beplantning og potensialet for mattak. Det siste bygget ligger vendt mot vannet og er en type byhus over to og tre plan, også her med to private takterrasser. Som nevnt er alle byggene hevet med 500 mm for å skape ett felles uttrykk og et skille mellom offentlig og privat liv på bakkeplan. Dette gir generøse markterrasser også for leiligheter som er mindre i størrelse samt mulighet for økt organisert beplantning for å skape et definert og mer intimt gårdsrom. For å skape spill i fasaden trakk vi inn balkonger og gjorde dem del av bygningsmassene og brukte avrundede hjørner for å skape mer organiske former.