Prosjekter

Saggården

Prosjekter

Saggården

Prosjekter
  • Prosjektnavn Saggården
  • Oppdragsgiver Fritzøe Eiendom
  • Type Konkurranseforslag
  • Årstall 2022

I 2022 deltok vi i Fritzøe Eiendoms konkurranse for «Saggården» i Larvik. Dessverre nådde vi ikke helt opp, men her kan du lese litt mer om vårt forslag og våre tanker.

Historisk forankring
Saggården har sitt utgangspunkt som senter for trelast helt tilbake til Ivar Jenssønn Jernskjegg etablerte seg i Larvik på 1520-tallet. Det er beretninger om trelasthandel og produksjon helt fra 1539. Gitt områdets historiske tilknytning til tre og skogbruk, er det vektlagt bruk av tre i prosjektet. I tillegg ble fasader og utomhusanlegg planlagt bevisst med tanke på overvannshåndtering og grønne kvaliteter, som skal fremme biologisk mangfold.

Intime byrom og urbane kvaliteter
I konkurranseforslaget ble det lagt vekt på å etablere flere intime og attraktive byrom som gir identitet og karakter til området. Med en todelt utforming – med hovedvekt på en grønn del og en urban plass – skaper man ulike rom for ulike funksjoner i prosjektet. Overgang mellom inne og ute er sterkt prioritert, og vi var opptatt av å skape lune, grønne og funksjonelle plasser i prosjektet.

Materialer og fasader
Materialpaletten i konkurranseforslaget ble bygget opp rundt naturlige og varige materialer med høy kvalitet. Et samspill mellom tegl, som nærliggende bebyggelse består av, og treverk med sin historiske forankring er hovedelementene. Fasader og tak var tenkt som en del av overvannshåndtering og positive bidragsytere til biologisk mangfold, med flere områder med grønne tak og vegger.