Prosjekter

Langestrand Park

Prosjekter

Langestrand Park

Prosjekter
  • Prosjektnavn Langestrand Park
  • Oppdragsgiver Fritzøe Eiendom
  • Type Bolig
  • Årstall 2024

Langestrand Park er et svært spennende prosjekt i spennet mellom historisk og moderne, by og bolig, hav og park.
Langestrand Park har fokus på nærområdet, landskapet og identitetsskapende elementer gjennom gjenbruk og ombruk,
hvor sosial bærekraft og et variert botilbud vil være med å styrke prosjektet som et mangfoldig boområde.

 

Langestrand Park – der du vil bo, gro og være

I arbeidet med prosjektet har vi jobbet etter én sentral setning:
Stedet hvor stilepoker møtes og smelter sammen.

Om man ser på nærområdet, så gir dette mening. Vest og nord for tomten ligger småhusbebyggelsen i tre,
øst for tomten møter vi Hammerdalen i tegl og sør for tomten finner vi Farris Bad og havet.

Vi har jobbet mye med valg av både materialer og farger, og i prosjektet er det to hovedmaterialer: Treverk og tegl.
Disse to hovedmaterialene knytter området sammen med omgivelsene – og ved bruk av farger og variasjon,
skaper vi egenart og identitet til Langestrand Park.

Når man skal hensyn til stedet, blir prosjektet plassert midt i krysningen mellom det store og det lille,
det harde og det myke, det røffe og det rolige – altså, et sted hvor stilepoker møtes og smelter sammen.

Landskap og bomiljø

I prosjektet har vi jobbet tett på kontoret med å sikre gode overganger mellom ute og inne, å jobbe og særlig
med hvordan parken kan møte havet og stranda, og hvordan vi kan støtte opp om den selvgrodde bebyggelsesfølelsen.

Langestrand Park skal være et frodig bomiljø, med tydelige grønne kvaliteter. Vi jobber med den tradisjonelle hagen
som utgangspunkt – blant annet gjennom valg av planter og bruk av tradisjonsrike arter som rhododendron, syriner og roser.

Det å sikre gode grønne forbindelser i prosjektet er også vært svært viktig. Vi har jobbet mye med hvordan sikre offentlige stier og snarveier,
felles uteoppholdsrom og de helt private uteplassene. Langestrand Park skal være åpen, tilgjengelig og allment – samtidig
som de som bor og lever her, skal kunne trekke seg helt tilbake fra omverden og bare bo, gro og være.

Bærekraft og gjenbruk

Langestrand Park skal være et sosialt sted, hvor ulike mennesker skal bo og leve side om side.
Dette innebærer at vi har jobbet med hvordan vi kan sikre ulike typer boliger, for ulike beboere. Noen trenger
stor plass, mens andre trenger mindre. Her på Langestrand Park har vi ønsket å styrke den sosiale bærekraften
gjennom variasjonen i boligstørrelsene, som forhåpentligvis vil bidra til at ulike mennesker møtes på tvers av alder,
livssituasjon og interesser.

Fra det eksisterende hovedbygget er det et ønske om å gjenbruke teglen inn i det nye prosjektet. Vi vet at gjenbrukt tegl
er det mest CO2-vennlige teglmaterialet, noe som selvsagt er veldig positivt inn i prosjektet. I tillegg kan det være muligheter
for å gjenbruke – og ombruke – eksisterende vinduer til for eksempel nye møteplasser for beboerne, som drivhus i fellesarealene.

Både fokuset på sosial bærekraft – variasjon av beboere og fellesfunksjoner som skaper møteplasser, og fokuset på gjenbruk er med
på å gi prosjektet egenart og identitet, og løfte frem Langestrand Park som et sted du vil bo, gro og være.