Prosjekter

Framnæs B2

Prosjekter

Framnæs B2

Prosjekter
  • Prosjektnavn Framnæs B2
  • Oppdragsgiver AS Thor Dahl
  • Type Leilighetsbygg
  • Størrelse BTA 1200 m2, BRA 930 m2
  • Adresse Framnes, 3222 Sandefjord
  • Årstall 2011-13

Prosjektet omfatter to punkthus med underliggende garasjeanlegg, frittstående carporter med renovasjonsrom, og terrengbehandling. Tomten er lokalisert til høydedraget mellom gamle Framnæs Mekaniske Verksted og Framnesveien, og området betegnes B2. Byggene er oppført i fire etasjer og underetasje.