Prosjekter

Rådhuskvartalet

Prosjekter

Rådhuskvartalet

Prosjekter
  • Prosjektnavn Rådhuskvartalet
  • Oppdragsgiver Thon gruppen og Christian Hestenes
  • Type Byutvikling. Mulighetsstudie for nytt rådhus og revitalisering av gaterom og bakgård
  • Størrelse 6500m²
  • Adresse Kvartal 18 Larvik sentrum
  • Årstall 2021

Mulighetsstudie for Kvartal 18

Utvikling av Kvartal 18 på en måte som bidrar til et mer levende og grønnere sentrum.

Kvartal 18 har en sentral plassering i bybildet. Den søndre delen grenser mot Larvik torg og i nord møter kvartalet bussterminalen. Sigurdsgate mot øst, er en velfungerende og til tider, aktiv handlegate. Mot vest grenser kvartalet til Nansetgata, som er en viktig innfartsåre til Larvik og en del av bypromenaden- som skal være en grønn forbindelse gjennom byen.

PV arkitekter har tatt utgangspunkt i sentrumsstrategien; ” Hva vil vi med sentrum?” og se denne i sammenheng med stedets kvaliteter og egenart har vi kommet frem til et forslag som består av eksisterende og eller transformert bebyggelse i samspill med nye bygg.

Oppdragsgiver har oppfordret oss til å se på muligheten til å etablere et rådhus i kvartalet. Vi har ikke gått grundig inn i program og behov knyttet til en slik funksjon, men presentert en ide for hvordan et rådhus på dette stedet kunne fremstått i bybildet og hva dette kunne representert, symbolisert og generert for Larvik.

Et Rådhus i hjertet av Larvik vil bidra til at flere besøker sentrum som en del av hverdagen – både som arbeidsplass, destinasjon og som en attraktiv og variert møteplass. Arbeidsplasser tett på sentrum er viktig – og ved å lokalisere Rådhuset tett på Torget og i nær tilknytning til andre opplevelser og tilbud, mener vi at Rådhuset vil være en muskel i en utvikling som vil skape ringvirkninger og synergier for det lokale handels- og opplevelsestilbudet slik at det er grobunn for vekst og etablering av funksjoner som kan møte et marked i stadig endring og utvikling.