Prosjekter

Skulpturen

Prosjekter

Skulpturen

Prosjekter
  • Prosjektnavn Skulpturen
  • Oppdragsgiver JM Norge
  • Type Bolig
  • Størrelse ca 240 boenheter
  • Adresse Gulskogen/Sundland Drammen
  • Årstall 2021

Skulpturen Sundland består av åtte leilighetsbygg og fem byhus som er plassert rundt en stor grønn felles hage. Denne hagen har flere hyggelige vrimleområder, lekeplasser, vannspeil og skulpturer fra en lokal kunstner. Gjennom hele prosjekteringsprosessen har det vært fokus på å skape bygninger som harmonerer med hverandre, og som formmessig er med på å gi gode kvaliteter i utomhusanlegget og gode kvaliteter for hver enkelt boenhet. Totalt vil prosjektet bestå av ca 240 boenheter og en fellesstue som alle beboere kan disponere. PV arkitekter har sammen med oppdragsgiver lagt vekt på å få variasjon i leilighetstørrelser og gode, gjennomlyste planløsninger.

 

Å bo i Skulpturen vil gi deg muligheten til en ha en aktiv hverdag, hvor sosialt samspill med naboer står i fokus. Skulpturhagen vil være til stor glede for beboere og andre naboer i området med sin miljøgate som går igjennom hele hagen og forbinder Arboalléen med Vintergata. For å skape variasjon i bygningene er de visuelt delt opp i mindre volumer. Dette er gjort for å skape bevegelse og for å bryte opp fasadene med forskjellige materialer. De ulike materialene og fargene er valgt for å skape et skulpturelt og urbant utrykk. Alle bygningene i prosjektet Skulpturen vil harmonere med hverandre, og formmessig er de med på å forsterke de gode kvalitetene i utomhusanlegget.