Prosjekter

Vision

Prosjekter

Vision

Prosjekter
  • Prosjektnavn Vision
  • Oppdragsgiver Betonmast Buskerud-Vestfold AS
  • Type Kontor- og næringsbygg
  • Årstall 2024

Vision i Horten Industripark skal gjenspeile leietakers framtidsrettede bedriftsfilosofi og arkitekturen vil understreker en ledende rolle som et progressivt teknologikonsern i det 21. århundre. Bygget har høye ambisjoner om bærekraft og skal leveres som Breeam NOR 16 Excellent med ambisjon om å oppnå minimum Breeam NOR 21 Good.

 

Konsept
Konseptet er for hovedgrepet er forholdet mellom tung og lett, ute og inne. For produksjonsdelen introduseres basen som en fletning av tung og lett gjennom materialene gjenbrukstegl og sandwichelementer. Kontorbygget springer ut av denne med en lett base med transperante glassfasader som beveger seg rundt volumet og opp i front mot havnen. Trefasadeelementene som omfavner glassfasadene er ubehandlet tre som får et grålig uttrykk. Fletningen av materialene tre og glass antyder et tydelig hierarki i bygget og symboliserer et signalbyggeri i industriparken. Glassfasaden fortsetter inn i gårdsrommet mot XL-bygget og møter fletningen mellom sandwich og en utenpåliggende spilefasade i ubehandlet tre som omfavner dette og understreker kontrasten mellom tung og lett. Fasadene omkring XL-bygget skal utvikles til en grønn fasade med klatreplanter som favner bygget. Fletningen mellom materialer gir sømløse overganger mellom ute og inne og gir brukerne av bygget, samt besøkende og beskuende spennende romligheter og overflater.

 

Sjø, natur og arkitektur
Beliggenhet mot sjøen og de tilknyttede naturelementer, preger både plassering og arkitekturen. Det er tenkt et lamellebygg med et atrium ut mot fjorden, med direkte tilknytting til produksjon i vest. Tankelinjen går fra østsiden, dvs. fra sjøen, inn gjennom kontorbygget og videre til produksjonen i vest som en rød tråd gjennom hele bygget. Konsepsjonen av bygget understreker ønske om nær tilknytning og kommunikasjon mellom produksjon, kontorer og laboratorier. Representasjonen av konsernet og dets identitet og interne kommunikasjon har vært et vesentlig aspekt ved planleggingen. Dette understrekes hvordan bygget åpner seg for de besøkende og ansatte og har vært et vesentlig aspekt ved planleggingen.

 

Fleksibelt og luftig
Introduksjonen til bygget gjennom inngangspartiet er en toetasjes høy foajè. Den rause romfølelsen representerer konsernets stolthet, men skal ikke være for dominerende. Lys og innbydende farger og materialer skal understreke soliditet og gir et luftig moderne preg. Konsernets historie skal være synlig ved inngangen via et «showroom» som innlemmer Horten maritime historie og uteareal. Fellesfasiliteter, arbeidssoner og kontorer, ligger i 1. etasje og er vendt mot sjøen. Store transparente overflater sørger for at uterommet blir en del av det indre arbeidsmiljøet. En felleskantine med direkte adgang til utearealene med indre havn, er et attraktivt pauserom. Trivsel, luft og åpenhet er hovedtanken her. Kontorbyggets arkitektur bidrar til en naturlig kommunikasjon og et integrativt arbeidsmiljø med korte avstander mellom forskning og utviklingsområder, laboratorier og kontorplasser. Kontorlandskapene er et fleksibelt areal for endring etter behov og direkte adkomst til produksjon og laboratorier.