Prosjekter

Bjørvikkvartalet / Hystadveien 13

Prosjekter

Bjørvikkvartalet / Hystadveien 13

Prosjekter
  • Prosjektnavn Bjørvikkvartalet /Hystadveien 13
  • Oppdragsgiver Backe Vestfold Telemark AS
  • Type Leilighetsbygg
  • Størrelse 6500 kvm, brutto areal
  • Adresse Hystaveien 13, 3208 Sandefjord
  • Årstall 2015

Bjørvikkvartalet leilighetsprosjekt i Hystadveien i Sandefjord kommune, har PV arkitekter vært med i prosjektet fra utarbeidelse av reguleringsplanen til detaljprosjekt for totalentreprenør. Detaljprosjektet ble utført i godt samarbeid i prosjektgruppen med valg av gode løsninger gjennom faglige diskusjoner.

Prosjektet er U-formet bygningskropp på fire boligetasjer. 4. etg. pluss kjeller med garasjeplasser og boder samt tekniske rom. Totalt er det 53 leiligheter i varierte størrelser fra 53 m² til 135 m². Leilighetene er organisert rundt et sydvendt atrium med pent opparbeidet grøntareal til privat bruk for beboere. Alle leiligheter har i tillegg private uteoppholdsarealer på balkong og/eller terrasse.

Fasadeutformingen framgår av fasadetegninger, fotomontasje og modellperspektiver. Hovedmaterialet i fasadene er gul tegl. Det benyttes impregnert eller beiset trekledning mot svalganger og balkonger. Rekkverk får fyllinger av glass, supplert med glass-skjermer der dette er nødvendig av hensyn til støyavskjermingen.