Prosjekter

Blackbox Sandefjord

Prosjekter

Blackbox Sandefjord

Prosjekter
  • Prosjektnavn Blackbox Sandefjord
  • Oppdragsgiver Sandefjord kommune
  • Type Konkurranseprosjekt - Blackbox teater
  • Årstall 2018

Konkurransebidrag flerbrukssal/ blackbox på Tivolitomta i Sandefjord kommune

Området avsatt i forbindelse med denne utredningen er på godt og vel 10 mål. Det er sentralt beliggende, mellom torget og havna i Sandefjord.

Hovedoppgaven har vært å tegne en flerbrukssal/ blackbox med tilhørende funksjoner. I organiseringen av tomten har det vært viktig å samle bygningsmassen og samtidig legge til rette for gode trafikale forhold, slik at de resterende delene av tomta ikke mister verdi, men kan utvikles og fungere i sammenheng med flerbrukssalen.

Parkering er lagt mot nordvest og et allment tilgjengelig bygg for næring eller kultur mot nordøst- med amfi på taket. Disse forslagene er innspill i debatten om hva tilleggsarealene kan være, mer eller mindre midlertidig- Ikke nødvendige støttefunksjoner for flerbrukssalen. Mellom de to byggene dannes et uterom som kan fungere som utendørs scene.

Hovedinngangen vender seg mot miljøgata i øst. Vareleveringen og tilkomst med bil skjer fra Jernbanealleen i vest.

PV arkitekter har fokusert på

-å bevare eksisterende trær og gi området et grønt preg.

-åpne området mot øst og koble det til den planlagte miljøgata.

-koble oss på eksisterende gangforbindelser i området. Det har vært viktig å unngå at trafikk og bebyggelse blir barrierer i området. Tomta ligger i overgangen mellom by, park og havn. Gode gjennomfartsårer og trygge forbindelser er prioritert.

Vi ønsker et bygg som er tilgjengelig for allmennheten og inviterer til ulik bruk. Ved å dele bygningskroppen opp i mindre volumer (bokser) tilpasses takhøyden bruken på en effektiv måte og man oppnår en mer oppbrutt og leken form. Publikumsfasiliteter ligger i byggets østre del- på amfisiden og funksjoner knyttet til skuespillere og scenearbeidere ligger ”backstage” På taket av foajeen er det anlagt en takterrasse. Den er tilgjengelig med heis og trapp- og den er tilgjengelig fra salen når teleskopamfiet er utslått. Fra takterrassen er det utsyn mot miljøgata og utescenen. Den er knyttet til mesanin så man kan vandre ut og inn når dette er forenelig med det som skjer på scenen.