Prosjekter

Brygga 11

Prosjekter

Brygga 11

Prosjekter
  • Prosjektnavn Brødrene Berggren
  • Oppdragsgiver Brødrene Berggren eiendom AS
  • Type Næring
  • Størrelse 1300 m2
  • Adresse Brygga 11,13,15 og 17
  • Årstall 2010

Brødrene Berggren sitt nye fiskemottak og produksjonsanlegg for fiskeforedling med tilhørende administrasjon.

Utleiedel med restaurant, Brygga 11.

Til sammen ca 1300 m2 oppført som tilbygg til eksisterende fiskebutikk.

PV arkitekter samarbeidet med bl.a. mattilsyn og restauratør samt leverandør av innredning til restaurantkjøkkenet.