Prosjekter

Holmestrand Kvartal 11

Prosjekter

Holmestrand Kvartal 11

Prosjekter
  • Prosjektnavn Holmestrand Kvartal 11
  • Oppdragsgiver Holmestrand utvikling AS
  • Type Konkurranseprosjekt
  • Størrelse 75 leiligheter, næring BRA 650 m2
  • Adresse Holmestrand sentrum
  • Årstall 2017

Holmestrand Kvartal 11 er en konkurranse PV arkitekter ble invitert av Holmestrand Utvikling AS til å delta i. PV arkitekter utarbeidet fire bygningsvolumer på et felles lokk over 1. etasje. 1. etasje tilrettelegges for næringsarealer mot Langgata og Havnegata i Holmestrand sentrum. Parkering, renovasjon og boder etableres også i 1. etasje men innkjøring fra Tordenskjoldgate. Innganger til boligene er fordelt rundt kvartalets langsider. Vi foreslår å etablere passasjer fra gateplan opp til 1. boligplan. Dette for å åpne kvartalet mot gatene, gi flyt og bevegelse i område samt å aktivisere gateplanet mellom boligbyggene. Bygningene er utformet slik at flest mulig leiligheter skal få utsikt til fjorden. De fleste leilighetene har private balkonger, mens noen har fransk balkong. På grunn av fjellet mot sørvest er tilgang til direkte sollys begrenset for boliger i sentrum. Det er derfor lagt vekt på å ha større flater på tak for etablering av teakterrasser. Volum og høyder varierer for de fire bygningene. Dette for å ta opp høydeforskjellene i Langgata. Mot havnepromenaden er bygningsvolumet smale og vertikale, noe som er fremtredende motiv i gateløpet. Ellers er bygningene med horisontale og gesimshøyden skrådd for å imøtekomme bygningenes høydevariasjonrundt kvartalet. Vi har også knekt litt på vegglivet i øverste etasje på noen vegger for å spille opp mot saltakene i områdene rundt.