Prosjekter

Hovland park

Prosjekter

Hovland park

Prosjekter
  • Prosjektnavn Hovland park
  • Oppdragsgiver Helge Klyve AS
  • Type Leilighetsbygg
  • Størrelse 26 leiligheter
  • Adresse Frankendalsveien, 3258 Larvik
  • Årstall 2016
  • Ta meg hit

Hovland Park leilighetsbygg er et prosjekt som PV arkitekter har lagt vekt på å gi et moderne formuttrykk. Leilighetene er fordelt på to bygg med tilbaketrukket toppetasje. Dette gjøres for å bryte opp volumene, samtidig som det skapes noen romslige terrasser. Uteoppholdsareal / grøntareal mellom byggene blir ikke bare en kvalitet for leilighetene, men vil gi inntrykk av åpenhet sett fra tilstøtende eiendommer. Byggenes volum og høyde er søkt tilpasset omkringliggende bebyggelse med et avtrappet oppdelt volum i forhold til den kompakte forretnings bebyggelsen mot nordøst, for å nærme seg målestokken på bebyggelsen mot sydvest.