Prosjekter

Øvre Verksgård

Prosjekter

Øvre Verksgård

Prosjekter
  • Prosjektnavn Øvre Verksgård
  • Oppdragsgiver Fritzøe Eiendom AS
  • Type Boliger og regulering
  • Størrelse 40 boenheter
  • Adresse Hammerdalen, 3264 Larvik
  • Årstall Innflytting høsten/vinteren 2018/2019

Øvre Verksgård er videreutviklet fra reguleringsplan og PV arkitekters konkurranseutkast. Prosjekt hvor samspill med historiske bygninger står sentralt. Ønsket om å videreføre historiske utbyggingsmønster og materialbruk i en moderne sammenheng. Form, farger og materialbruk refererer seg til verkstedsarkitekturen. Bygningenes plassering og utforming ivaretar historiske tråkk/ veiføringer og gir plass til gode grønne uterom med hagebypreg.

Området består av variert bebyggelse: to Byhus, to punkthus og en tomannsbolig. Leilighetenes utforming er gjort med tanke på å optimalisere sol og utsiktforhold.