Prosjekter

Buskerudveien 64

Prosjekter

Buskerudveien 64

Prosjekter
  • Prosjektnavn Buskerudveien 64
  • Oppdragsgiver JM Norge AS
  • Type Leilighetsbygg
  • Størrelse 10 daa. 87 boenheter
  • Adresse Buskerudveien 64
  • Årstall 2018

Planområde Buskerudveien 64 består av en tidligere industrieiendom og en boligeiendom ved Buskerudveien, ca. 4 km fra Drammen sentrum. PV arkitekter har utarbeidet skisseprosjekt for      JM Norge AS med tre blokker i 4-5 etg. med til sammen 81 leiligheter. Sammenhengende parkeringskjeller under blokkene. I tillegg planlegges det 6 eneboliger i rekke. Bebyggelsen er organisert omkring et felles tun for eneboliger og blokker, som fungerer som både adkomstområde, uteoppholdsareal og lekeareal.

Området ligger i kort avstand fra Drammenselva. Det er lagt stor vekt på optimale solforhold og utsikt til elva for flest mulig av leilighetene. Planen er utarbeidet med tanke på størst mulig fleksibilitet for det videre prosjekteringsarbeidet.