Prosjekter

Søndersrød Hageby

Prosjekter

Søndersrød Hageby

Prosjekter
  • Prosjektnavn Søndersrød Hageby
  • Oppdragsgiver MALME Eiendomsutvikling as
  • Type Regulering
  • Størrelse 45 boenheter
  • Adresse Helgeroa
  • Årstall 2018

Søndersrød Hageby er et prosjekt som PV arkitekter har jobbet parallelt med regulering- og skisseprosjekt. Formålet med planen er å legge til rette for å bygge ut planområdet til boligformål samt forretning/kontor i samsvar med overordnet plan. Det planlegges varierte boligtyper i form av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur samt areal avsatt til lek. Planen legger opp til 40 til 45 boenheter. Realisering av boligbygging på området vil gi en fortetting/videreutvikling av allerede eksisterende boligområder samt styrke Helgeroa i Larvik kommune som tettsted.